Zasady wędkowania obowiązujące w wodach Okręgu Mazowieckiego w roku 2019

Zasady wędkowania obowiązujące w wodach Okręgu Mazowieckiego w roku 2019

 

 

Ograniczenia dodatkowe dotyczące wód Okręgu Mazowieckiego PZW:
 

A. Połów metodą trollingową jest zabroniony
 

B. W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia we wszystkich wodach obowiązuje zakaz połowu ryb ze środków pływających,

zakaz łowienia na „żywca” i „na martwą rybkę” oraz zakaz spinningowania z użyciem przynęty o długości powyżej 5 cm.
 

C. Wędkowanie „na żywca” (po 30 kwietnia) dozwolone jest tylko z brzegu lub zakotwiczonej łodzi.
 

D. Wszystkie ryby przeznaczone do zabrania należy uśmiercić przed opuszczeniem łowiska.
 

E. Wymiary ochronne i limity połowu oraz okresy ochronne:

a) wymiary: boleń do 45 cm, brzana do 50 cm, szczupak do 55 cm, kleń i jaź do 35 cm i lin do 30 cm,

b) limity: boleń, brzana, sandacz i szczupak – łącznie 2 szt/dobę, karp – 2 szt./dobę, kleń i jaź – łącznie 3 szt./dobę,

lin – 3 szt/dobę,

c) okresy: sum od 1 listopada do 31 maja.
 

F. Wody o powierzchni do 40 ha mogą być objęte zakazem wędkowania wydanym przez Zarząd Koła na czas do 72 godzin

od chwili zarybienia (trzy doby), nie dłużej jednak niż do godziny 06:00 w sobotę. Zakaz wędkowania musi być ogłoszony na

tablicy informacyjnej.