Zakaz łowienia na tzw. "podrywkę"

Na podstawie obowiązującego Regulaminu PZW na 2021 rok

§5 pkt 4 podpunkt 3 i 4 oraz §6 pkt 3 i 4

do końca kwietnia 2021 obowiązuje zakaz łowienia ryb na tzw podrywkę.

Uszanuj to drogi wędkarzu

Z poważaniem Zarząd Koła nr 12