Uprasza się wędkarzy o zachowanie wymaganego Regulaminem PZW 50m!!! od budowli hydrotechnicznych ("IMBERFAL").